Skip to content

Gröna samtal Hitta tillbaks till din natur

Välkommen!

Välkommen till Gröna Samtal !    ;

Kristina Olsson heter jag och är Socionom med flerårig erfarenhet av socialt arbete i olika former, allra längst har jag jobbat med samtalsbehandling i form av familjebehandling, missbruksbehandling, anhörigstöd, föräldrastöd och krisstöd.  Utöver min egna verksamhet Gröna Samtal så jobbar jag som skolkurator med både enskilda samtal, föräldrastöd och psykosocialt förebyggande arbete i elevgrupper. I min tjänst ingår även att stötta personal utifrån min psykosociala kompetens. Ett fantastiskt givande och roligt arbete som ger mig möjligheten att påverka barnens psykiska hälsa i ett tidigt skede.

Utöver min socionomexamen är jag samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning och KBT coach.

Under hela mitt liv har jag varit intresserad av människors inre och hur de kan förändra sina liv till det bättre, så en stor del av mitt liv har jag ägnat åt studier i psykologi och socialt arbete. Jag tror verkligen på samtalets läkande kraft och brinner för att erbjuda samtal som ger resultat! Därför har jag utbildat mig inom många olika metoder och ständigt hållit mig uppdaterad med forskning. Det var också den drivkraften som ledde till att jag läste trädgårdsterapi på SLU Alnarp under föräldraledigheten med min andra dotter.

Min nyfikenhet på naturens roll för välbefinnandet startade tidigare, men blommade ut först när jag fick mitt första barn och spenderade mycket tid utomhus med barns upptäckarlust och nyfikenhet. Det var då jag återupptäckte naturen, både som en plats för odling och växtkännedom men också som ett sätt att öka mitt välbefinnande. Det var som att komma hem igen , tillbaks till barndomens nyfikna utforskande av den naturskatt vi alla omges av, men lätt tappar kontakten med i vår stressade tid .

Efter föräldraledigheten fortsatte jag jobba med behandlande samtal men en känsla började gnaga i mig med en önskan om att hjälpa människor inte bara med ord.

Jag upplevde att ibland räcker inte orden till, något som fick mig att vid sidan av mitt jobb som socionom, nyfiket fylla på med studier och kunskaper om trädgårdsterapi, trädgårdsodling, skogsträdgårdsodling, växtkännedom, permakultur, trädgårdsdesign, och Skogsbad. Jag är certifierad Permakulturdesigner och Certifierad Skogsbadsguide och Certifierad Skogsterapiguide.

Att utveckla och erbjuda naturbaserade interventioner såsom naturbaserad samtalsterapi,  naturbaserad coaching, Skogsbad och Skogsterapi är en dröm som jag äntligen bestämt mig för att följa.

I naturen hittade jag tillbaks till mig själv, till förundran och djup avslappning.

Formella meriter

Utbildningar inom socialt arbete och psykologi

2006 Socionomexamen Mångkulturell inriktning- Malmö University

2009 Basutbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning ( steg 1) – Paul Benér Psykologbyrå i samarbete med Sverigehälsan

2011 Certificate in Psychological Coaching – Centre for Coaching Middlesex University, England.

2013 COPE föräldrastöd – COPE Sverige

2015 FFT -Funktionell Familjeterapi- FFT Sverige

2017 Återfallsprevention – Beacon

2020 MI Motiverande samtal – Lena Rahle Hasselbalch

Gröna Utbildningar

2001 Tillämpad humanekologi – Eslövs folkhögskola

2016 Trädgårdsterapi – SLU Alnarp

2018 Skogsträdgård introduktion – Holma folkhögskola

2019 PDC Certifierad Permakulturdesigner – Holma folkhögskola

2020 Certifierad Skogsbadsguide – Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute

2021 Certifierad Skogsterapiguide – Scandinavian Nature & Forest Therapy Institute 

Vi tar och snackar! Tveka inte att ta kontakt via uppgifterna nedan.

Original