Skip to content

Gröna samtal - Naturbaserad samtalsterapi

Naturbaserad samtalsterapi är en form av samtal som sker utomhus tillsammans med sinnesintrycken från naturen. Naturen är med som en aktiv komponent, en extra terapeut,  vilket innebär att du får förstärkt stöd och fördjupad kontakt med dina sinnen och med naturen. Effekten av detta kan bl.a leda till djup avslappning, ökad kognitiv återhämtning samt kreativitet.

Varje terapisession börjar därför med naturbaserade tekniker för att öppna dina sinnen och få tillgång till naturens kraft, innan vi börjar samtalsterapin. Det är också så vi avslutar varje session. 

Upplägget anpassas individuellt för dig som unik individ. Upplägget kan innefatta och kombinera tekniker och metodik från olika metoder och tekniker jag har använt mig av i mitt yrkesliv som socionom och samtalsbehandlare:

  • lösningsfokuserade samtal
  • motiverande samtal,
  • KBT coaching
  • samtal med psykodynamisk inriktning
  • samtal med inslag av trädgårdsterapi och/ eller skogs
Gröna samtal