Skip to content

Vad är kognitiv och beteendeinriktad coaching?

Vad är kognitiv och beteendeinriktad coaching?

Kognitiv och beteendeinriktad coaching är ett samarbete mellan klient och coach där coachen hjälper klienten att nå sina mål. Målen kan vara antingen personliga eller arbetsrelaterade. Coachen och klienten bokar gemensamt ett antal sessioner utifrån klientens behov.

Hur går det till?

Coachen hjälper klienten att nå sina mål genom konkreta verktyg. Coachen tar vara på klientens egna styrkor och strategier som klienten redan har och förstärker dessa. I coaching utmynnar samtalet alltid i en konkret plan för att nå mål.

Vilka frågeställningar/problem kan man jobba med i kognitiv och beteendeinriktad coaching?

Det finns en mängd problem man kan jobba med i coaching. Det kan gälla alltifrån en önskan om att bli bättre på en specifik sak till att undanröja hinder och få hjälp med mentala blockeringar som gör att klienten inte når sina mål.

Vanliga mål i coaching är att

  • bli bättre på att slutföra tråkiga eller jobbiga uppgifter såsom att städa eller skriva rapporter
  • bli bättre på en speciell uppgift på jobbet som att presentera inför grupp
  • säga nej till nya uppdrag / säga nej till ansvarsfyllda uppgifter i privatlivet
  • börja träna regelbundet
  • ändra det sociala umgänget
  • komma underfund med nästa steg i livet
  • hantera svåra kollegor/kunder
Coaching modell femfaktor
Nyckelhål

Vad betyder kognitiv och beteendeinriktad?

Kognitiv och beteendeinriktad coaching har starkt påverkats av kognitiv och beteendeinriktad terapi oftast kallat KBT. KBT är en effektiv metod både när det gäller att behandla ångest och depressionssjukdomar och rekommenderas t ex av socialstyrelsen vid lättare ångest och depressionstillstånd.

KBT baserar på teorier om kognitioner (tankar, bilder, minnen etc.), emotioner, fysiologiska förnimmelser, beteende och social omgivning. Dessa olika faktorer samspelar och påverkar oss i olika situationer.

Kognitiv och beteendeinriktad coaching utgår från dessa teorier men har även andra influenser såsom positiv psykologi, inom vilken man är intresserad av individers styrkor och resurser. Inom coaching är dessa mycket viktiga.

Vad säger forskningen?

Forskning har visat att coaching hjälper klienter att bli bättre problemlösare. Kognitiv och beteendeinriktad coaching i kombination med lösningsfokuserad coaching hjälper klienter att nå sina mål, minska sin stress och öka sitt välmående.

Skillnaden mellan coaching och terapi

Den största skillnaden mellan coaching och terapi är klientgruppen. En coachingklient har inte en i grunden djupgående psykiskt ohälsa, men har något som man vill förbättra eller ett problem som man vill komma till rätta med. Terapiklienter mår ofta psykiskt dåligt på olika sätt och kan ha en psykiatrisk diagnos.

Coaching ämnar förbättra prestationer eller välmående medan terapi i huvudsak riktar sig till personer som mår psykiskt dåligt. Som coach har man en skyldighet att hänvisa klienter som mår mycket dåligt till psykiatriker, psykolog eller psykoterapeut.