Skip to content

Skogsbad

Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Källa: SNFTI

HUR GÅR DET TILL?

Skogsbad är en friskvårdande metod där vi vandrar långsamt på stigar i parker, grönområden eller skog. Ett skogsbad pågår vanligen under 2–3 timmar. Under vår vandring stannar vi på olika ställen där vi med hjälp av guidade förslag öppnar upp för olika sinnesintryck som naturen ger. När vi stannar upp på det här sättet skiftar vi vår uppmärksamhet från tankar och analys till sinnesintryck, vilket i studier har visat sig reducera stress, främja närvaro i nuet samt öka vår återhämtningsförmåga.  läs mer här

BAKGRUND Skogsbad

Shinrin-Yoku, Skogsbad kommer ursprungligen från Japan där naturkontakt alltid varit en viktig del av av ett hälsosamt liv. I början av 1980-talet skedde en dramatisk ökning av stressrelaterad ohälsa hos den japanska befolkningen. För att råda bot på det här problemet så gjordes en stor nationell hälsosatsning där inrättandet av hälsoparker för skogsbad var en av många pusselbitar för att främja befolkningens hälsa. I samband med detta utbildades speciella Shinrin-Yoku guider, baserat på kunskap och forskning om naturens effekter på vår hälsa.

Forskning och kontinuerlig utvärdering av skogsbadens effekter har sedan dess fortsatt, varför det idag finns mycket forskning att ta del av. Skogsbad har sedan spridit sig över världen och anpassats till lokala förhållanden.

Effekten av skogsbad

Studier har bland annat visat att skogsbadet har följande effekter:

  • Stressreducerande
  • Stärkt immunförsvar
  • Sänkt blodtryck
  • Ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande

 

 Är du intresserad av forskning kan du följa länken till SNFTI sammanställning av forskning kring naturkontakt och hälsa:

Forskning

vattenmagi-
Skogsbad

Utbildning

Scandinavian Nature and Forest therapy institute ( SNFTI) är det svenska institut som utbildar och certifierar skogsbadsguider och skogsbadsterapeuter i Sverige. Metoden är anpassad till svenska förhållanden av SNFTI.

Det är där jag utbildats och certifierats till både certifierad skogsbadsguide och skogsterapiguide.

 

Vad som ingår i utbildningen

  • Teori grundad i den senaste forskningen kring naturkontaktens effekter.
  • Metodologi och handledning i metoden
  • Fördjupad egen naturkontakt över tid
  • Naturkännedom
  • Första hjälpen och grundläggande säkerhet

I Shinrin Yoku Sweden och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute är guiden därför alltid en certifierad och utbildad person enligt den högsta standarden.

Källa

SKOGSBAD OCH SKOGSTERAPI – NATURBASERAD INTERVENTION (NBI)

Skogsbad och skogsterapi är  i sig en återhämtande ”NaturBaserad Intervention” (NBI), en salutogen, preventiv och emellanåt rehabiliterande åtgärd. Det är dock inte fråga om en terapeutisk eller behandlade metod.  I skogsbad är det skogen som är vår terapeut. Guiden vägleder dig. Skogsbad med en certifierad guide innebär en trygghet för dig, då skogsbadet är grundat i en särskild forskningsbaserad metodik framtagen av SNFTI.

Skogsterapi är en professionell fortbildning som gör att skogsbadet kan anpassas för olika målgrupper med skiftande behov och utmaningar. För att läsa mer om specialiseringen Skogsterapiguide: Skogsterapi