Resultat från forskningsstudie

Resultat från forskningsstudie

\"\" Avslutande teceremoni

Kan ett guidat skogsbadsprogram fungera som en naturbaserad intervention för välmående, återhämtning och naturkontakt? 

Nu är äntligen resultaten klara från den 3 veckor långa forskningsstudie som vi inom guidenätverket och Scandinavian Nature and Forest Therapy Institiute : SNFTI, utför tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet. 
 
Studien tittar på effekterna av guidade skogsbad enligt metoden Eco Forest Therapy( utvecklad av Petra Ellora Cau Wetterholm vid SNFTI). 
Studien genomfördes under hösten och är en masteruppsats av Jonna Sandin Larkander inom ramen för masterprogrammet: Outdoor Environments for Health and Well-being.
För dig som vill läsa studien går det bra att höra av sig till info@gronasamtal.se för mer information. 
 
Vi som guidade är alla certifierade skogsbadsguider via Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute ( SNFTI) Skogsbadsprogrammet bestod av tre guidade skogsbad under en treveckors period. 
 
Resultaten visar att skogsbaden haft signifikant goda effekter på upplevt välmående, humör, återhämtning, trötthet och naturkontakt. 
Framförallt finns det mycket starka belägg för effekten på humör direkt efter skogsbaden.
Deltagarna har uppskattat att återhämta sig, bli mer uppmärksam på sina egna behov och känslan av trygghet som skogsbaden, gruppen och naturen gav.  Många av deltagarna hade sedan tidigare en naturvana, men upplevde att de aldrig tidigare hade upplevt naturen på samma fascinerande sätt innan. 
 
Mer forskning behövs för att belägga om det finns långvariga effekter av skogsbad och hur denna typ av intervention kan utformas för att attrahera män i högre utsträckning.